LPP

Vývoj, výroba a integrace vlastního HW a SW ve vojenském i civilním sektoru. Společnost se zaměřuje na výrobu vetroniky jako jsou řídicí a datové terminály a diagnostické jednotky, vývoj autonomního UGV systému s aspekty strojového učení a tvorbu komplexního systému C6 ISR.

Taktická řídící jednotka

Multifunkční jednotka pro podporu rozhodovacích procesů

Vozidlová integrace

Integrace vlastní diagnostické jednotky napojené na logistický informační systém​

Vývoj a integrace systémů C6 ISR

Rozšiřování situačního přehledu velitele ve virtuálním prostředí​

Systém řízení bezpilotních vozidel založený na AI

Autonomní navigace a plánování trasy pomocí prvků strojového učení

Ochrana hranic a perimetru

Vlastní řešení včetně pozorovacích systémů, detekčního softwaru nebo bezpilotních prostředků

JRJ Solutions

Nabízí řešení pro obranu státu včetně bezpečnostního a vojenského vybavení. V rámci specializace na munici, zbraně, obrněná vozidla, letadla a další zajišťuje integraci nového vybavení do stávajících systémů. Společnost působí na základě licence Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Integrace HW a SW ​

Zajištění integrace nových systémů do existujících zařízení

Munice a zbraně

Široká škála munice od malých po velké kalibry spolu se zbraněmi​

Služby MRO

Modernizace, opravy a generální opravy pozemní i letecké techniky

Vozidla a letouny

Dodávky tanků, vozidel IFV, APC, MRAP, vrtulníků, stíhaček a dalších

Osobní vybavení

Kompletní vybavení od hlavy až k patě pro bezpečnostní složky

ARCHER - LPP

Výroba optoelektronických zařízení jako jsou denní a termovizní kamery, přístroje nočního vidění a speciálních pozorovacích systémů. Využívané vojáky jako ruční přístroje nebo puškohledy, integrované do vozidel jako průzkumné systémy a asistence při řízení, nebo v rámci komplexních stacionárních pozorovacích systémů.

Termovizní zaměřovače

Široká škála monokulárních a binokulárních optoelektronických přístrojů

Puškohledy

Účinná střelba pomocí termovize, noční vize nebo předsádky

Integrace do jiných systémů

Použití pro vlastní systém akvizice cílů a řízení palby nebo pro detekční systémy

Přístroje nočního vidění

Od ručních přístrojů přes puškohledy po brýle nasazené na hlavu nebo helmu

Speciální optoelektronické přístroje

Modulární optický systém pro stacionární nebo vozidlové použití​

QUANTASOFT

Inteligentní bezpečnostní systémy pro rozpoznávání, detekci a identifikaci obličeje, osoby nebo objektu založené na umělé inteligenci a hlubokých neuronových sítích. Systémy automaticky zpracovávají a vyhodnocují data v reálném čase, nebo slouží pro zpětnou analýzu velkého množství nasbíraných informací.

Automatizovaný biometrický identifikační systém

Porovnávání a vyhodnocování milionů biometrických dat v rámci vteřin

Retrospektivní analýza

Schopnost zpětné analýzy videozáznamů při hledání osob a objektů

Rozpoznávání obličeje

Rozpoznání obličeje v reálném čase a promítnutí jeho výskytu do časové osy

Inteligentní video analýza

Monitorování a sledování lidí, podezřelých objektů nebo poznávacích značek

Detekce objektů, zbraní a pózy

Výstraha výskytu zbraní, typových objektů nebo chování jako součást analýzy obrazu

AVIONFLY

Kompletní avionické vybavení založené na téměř 100 let předávaném know-how v odvětví leteckých přístrojů a jejich subsystémů. Produkce nejen digitálních a analogových přístrojů, ale i vývoj vestavěného softwaru pro aplikace podle standardu DO-178C. Doplňující činností je propojení pilotovaných a bezpilotních systémů.

Displeje EFIS & ESIS

Multifunkční přístroje zobrazující veškerá letecká data na jednom displeji

Stores Management System (SMS)

Odpalování a větší ovladatelnost moderních, přesně naváděných zbraní

Simulace

Virtuální realita, augmentová realita a live simulace

Systém monitorování stavu a využití (HUMS)

Sběr a analýza dat o letadle a jeho motoru během letu i po něm

Display processor

Letový a navigační přístroj napojený na sensory letadla a zobrazující data na displejích EFIS & ESIS

ROBOT SCIENTIFIC

Kompletní řešení v oblasti bezpilotních vzdušných prostředků. Vývoj a výroba dronů a pozemních stanic spolu s integrací široké škály elektrooptických zařízení, sensorů a data linků. Mezi schopnosti společnosti dále patří design, prototypování a produkce bezpilotních systémů a jejich částí podle specifických požadavků.

TOOR & TAU UAVs

Malé bezpilotní systémy se skládacími křídly a odpalovací trubicí

Pozemní řídicí stanice

Pozemní stanice umožňující plánování misí a ovládání bezpilotních prostředků

Anti-drone systémy

Ochrana oblasti před drony rušením jejich signálu a následnou neutralizací

Elektrooptické senzory

Integrace sensorů jako jsou EO/IR kamery, laserový zaměřovač a ukazovač nebo CBRN sensory

Schopnost SWARM

Schopnost roje umožňuje dronům TOOR a TAU pokrýt větší oblasti za kratší čas

T-CZ

Specializace ve vývoji, výrobě a modernizaci radiokomunikačních a radarových systémů v rámci leteckého, obranného, strojírenského a železničního průmyslu. Mezi další schopnosti patří integrace podpůrných zobrazovacích systémů, opravy a údržby stávajících zařízení nebo zakázková výroba anténních systémů a mechanických částí.

Přesný přibližovací radar (PAR)

Zvyšování bezpečnosti při přistávání letadel i za snížené viditelnosti

Anténní systém ADS-B

Navigace letadel v rozsáhlých oblastech bez radarového pokrytí

Modernizace a integrace radarových systémů

Repase anténního systému spolu s výměnou bloků vysílače, přijímače a dalších částí

Přehledový sekundární radar (SSR)

Jako samostatné zařízení nebo integrace s PSR a ADS-B systémy

Vozidlové radiostanice

Spojení v drážní digitální síti GSM-R dle mezinárodních standardů UIC

2realiStic

Ponořující a interaktivní projekty včetně designu 3D světa, integrace VR, digitálních náhledů, leteckých simulátorů a designu grafiky v Unreal Engine. Hlavní schopnosti společnosti umožňují klientům vizualizovat a interagovat se svými projekty realistickým způsobem.

3D Design

Ohromující a ponořující 3D prostředí umožňující vyšší úroveň interakce

Integrace VR

Využívání prvků virtuální reality integrované s různými zařízeními, jako jsou VR brýle

3D vizualizace bojišť

Situační povědomí a podpora rozhodování v reálném čase

3D virtuální školení údržby

Zlepšení dovedností a znalostí v simulovaném prostředí bez rizika

Letecké simulátory

Pro účely odborného výcviku s procesem debriefingu po letu

ksb

Zefektivnění výrobních procesů a snižování režijních nákladů pomocí průmyslové automatizace. Více než 30 let zkušeností v oblastech výroby, montáže, kontroly, optimalizace materiálových toků a logistiky v podniku. Od jednoúčelových strojů přes komplexní montážní a kontrolní linky.

Automatizace výroby

Optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů

Lisování práškových směsí

Výroba automatizovaných jednotek v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu

Řešení na míru

Výroba speciálních přístrojů na míru dle požadavků zákazníka

Kontrolní a výrobní stroje pro průmysl

Stroje pro odvětví jako jsou strojírenství, automotive, elektrotechnika a další

Robotizovaná pracoviště

Robotizace jednotlivých výrobních fází nebo celých procesů

BTG

Automatizace produkce v rámci obranného průmyslu a odvětví zpracovávání výbušnin na základě licence Ministerstva obrany SR. Stroje na výrobu výbušných dílů, jakou jsou rozbušky a detonátory nebo munice a jejích komponentů. Od jednoúčelových strojů přes komplexní montážní a kontrolní linky.

Automatizace výroby

Optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů v obranném průmyslu

Unikátní řešení na klíč

Lisování termobarické výbušniny a sváření a nýtování ve výbušném prostředí

Řešení na míru

Výroba speciálních přístrojů na míru dle požadavků zákazníka

Výbušné prostředí

Stroje na výrobu pyrotechnických rozbušek, lisování výbušnin, kontrolu kvality a další

Výroba munice

Kompletní výrobní linky na výrobu munice malé, střední a velké ráže